C. Ave Maria, 8

(la nunciacion de nuestra senora.)

La data de creació del carrer és 1755, però es va allargar al segle XIX, moment en què molt probablement s’instal•laria aquesta estampa. La desaparició del veïnat més vell del carrer ha fet molt difícil recollir testimonis relacionats amb la imatge. No obstant, podem saber que el carrer mai ha celebrat cap festa en honor a l’Anunciació, i que la imatge ja estava en el mateix lloc l’any 1923. Les cases amb els números 2 al 12 eren en origen totes iguals; l’única que manté la façana primitiva és la número 10. La imatge de l’Anunciació estava encastada en el mur; l’any 1967, en el moment de la reforma de la casa, va ser obrada en el mateix lloc però a ras de paret. L’ortografia de la inscripció (LA NUNCIACION en lloc de LA ANUNCIACION) és significativa de la poca formació escolar del ceramista. En contrapartida, la nitidesa del dibuix, els colors de les imatges i la perfecta perspectiva del terra donen testimoni de la qualitat de la composició d’aquest panell devocional. L’Anunciació o Salutació de l’arcàngel sant Gabriel a la Verge María per anunciar-li el misteri de l’Encarnació és una de les representacions més freqüents en les pintures i escultures cristianes, que ja estava present en les catacumbes romanes. Aquesta estampa barreja l’Anunciació de l’Encarnació amb l’Anunciació de la mort de la Mare de Déu, en la qual l’àngel li ofereix una palma com a anunci del seu trànsit.  

 

· Testimonis: Pura Bover Gómez, Juan Ventura Manrique, Vicenta Collado Monsonís.

· Datació mínima: 1923.

· Festivitat del sant: 25 de març.

· Descripció: 5 × 3 taulells de 20 × 20 cm, que inclouen una orla de tres colors de 4 cm. Catalogat i protegit (PGOU 1995).

Fotos: V. Martí.