C. Mare de Déu del Carme, 17

Aquesta estampa, de datació incerta però anterior a l’any 1900, ha estat sempre en el lloc actual. La seua composició i colors mostren que pertany a la mateixa fàbrica que la seua veïna del carrer de la Trinitat, potser a imitació de les alcorenques del Comte d’Aranda, i podria haver-se fet a Onda o Ribesalbes. Fins als anys 1960, la vespra de la Mare de Déu del Carme era tradicional traure les taules al mig del carrer i compartir cacaus i tramussos; aquell ambient familiar s’allargava fins a la matinada. A meitat del carrer es posava un arc amb palmes, i la resta s’adornava amb gallardets i fanalets. La festa se celebrava la vespra del dia del Carme, i no hi ha cap notícia de missa ni de processó després dels anys de la guerra del 1936-39. Juan Diago aporta el testimoni d’haver sentit dir als seus avis que, l’any 1936, el sant Pasqual i una Mare de Déu del Carme de fusta van ser cremats per milicians a la mateixa baixada del riu. L’any 1233, entre aquest carrer i el veí de la Trinitat va instal•lar el rei Jaume I una torre o castell de fusta per a intentar vèncer les muralles de Borriana, tot atacant per l’entrada de l’actual carrer de la Puríssima, que era el Portal d’Onda. El carrer del Carme, que primerament tenia el nom de Raval de la Mare de Déu del Carme, va ser obert cap a l’any 1755 (en una propietat anomenada l’hort de Palos), moment en què tenia 14 cases i 39 habitants, dos dels quals eren mestres teixidors de la indústria del cànem, Francisco Boix i Manuel Simó, que vivien i treballaven respectivament a les cases que avui dia tenen els números 2 i 4. El nom actual del carrer és el mateix des de l’any 1808. A la Mare de Déu del Carme se li atribueixen moltes indulgències, i la seua iconografia va associada a les ànimes del purgatori; l’escapulari simbolitza la mostra que la Mare de Déu li va donar a sant Simó d’Anglaterra (fundador de l’Orde dels Carmelites, al s. XIII). La Mare de Déu del Carme és patrona de la marina mercant i de guerra.  

 

· Testimonis: Elia Rosell Masiá, Juan Diago Ramos.

· Datació mínima del panell: 1880.

· Festivitat: 16 de juliol.

· Descripció: 6 peces de 20 × 20 cm i 3 (les de la dreta) tallades de 20 × 9 cm (orla integrada); la capella rectangular té 11 cm de fondo. Catalogat i protegit (PGOU 1995).

Fotos: V. Martí, J. Verdegal.