C. L’aigua, 12

Aquesta imatge de sant Antoni data aproximadament de l’any 1920, encara que el marc de la capelleta és nou. Segons el testimoni d’una veïna: «Quan a la guerra, van baixar el sant per por de que fóra destruït. El meu sogre el va ficar dins d’un sac i el va colgar a l’hort, al Palau. Després, quan es va acabar la guerra, el van tornar a traure. La pintura s’havia fet lletja, però la fusta va resistir la humitat, i el van tornar a pintar». La imatge recull els atributs iconogràfis tradicionals de sant Antoni de Pàdua (1195-1231): el cíngol de l’hàbit amb tres nusos (referits al triple vot franciscà de castedat, puresa i obediència), la vara de lliri blanc en la mà dreta (símbol de la puresa), el llibre en l’esquerra (senyal del seu magisteri) i el Jesuset (que, segons el Liber miraculorum, se li va aparèixer en el transcurs d’un viatge a França). Sant Antoni de Pàdua és el patró contra la fam i protector dels pobres, dels xiquets, dels fadrins, dels tenders, obrers i traginers; també és invocat per a trobar objectes perduts. Els veïns sempre han mantingut la reivindicació de conservar el nom antic del carrer: sant Antoni. Pels anys 1960, el veïnat encara dedicava una novena al sant, durant la qual, quan a les 14.45h les campanes del campanar indicaven que calia tornar al treball, els xiquets del carrer eixien de casa i tocaven unes campanetes davant de la imatge mentre cantaven: Acudiu, acudiu, que la campaneta tot ho diu... La campaneta de sant Antoni. El carrer va ser obert cap a l’any 1755; per aquella època tenia 24 cases i 90 habitants, un dels quals era el mestre teixidor Vicente Simó, que tenia botiga i taller a l’actual número 6. Just baix de la capelleta hi ha una placa d’indulgències (de 28 × 28 cm) amb la inscripció (en lletra humanística de gran correcció caligràfica): El Yllmo. Señor Dn. Fray Jose Antonio Salinas Obispo de Tortosa concedio 40 dias de Yndulgencias a quien rezare un Padre nuestro y una Ave Maria delante de esta casa. » Ymagen «. Si tenim en compte que aquest bisbe va dirigir la nostra diòcesi entre 1790 i 1814, ens acostarem a la datació d’una imatge primitiva de sant Antoni que estaria en el mateix lloc que l’actual. Per a fer-nos una idea de com seria aquell panell primitiu, només cal visitar el Museu de Belles Arts de Castelló, on hi ha una Mare de Déu del Roser (que estava al carrer Navarra) de 12 peces ceràmiques i que porta, afegit, un taulell blanc amb la següent inscripció: El Yllustrisimo Y R.mo S.rD.nF.r Antonio Josef Salinas y Moreno del Orden de Menores Obserbantes de N.P.S. Francisco dignisimo Obispo de Tortosa del Consejo de su Magestad & Concedió 40 dias de indulgencias a todos los que Rezaren vna Sallve y otros 40 por cada ave Maria que Rezaren delante de esta Ymagen de Nuestra S.ra del Rosario. Axpensas de los devotos de la calle de la Alcora en el Año 1797. En el carrer de L’aigua hi va haver fins a l’any 1901 un pou públic, conegut amb el nom de Pou del Racó. Fins als anys 1960, la casa número 2 era la botiga de roba de “les romeres”(quatre germanes fadrines). La casa que porta el número 24 està catalogada com a edifici protegit.  

 

· Testimonis: Delfina Guiral Bellmunt, Vicenta Sanchis Martínez, Vicente Llopis Monsonís.

· Datació aproximada: 1920.

· Festivitat del sant: 13 de juny.

· Descripció: imatge de 60 cm sobre pedestal de 12 cm; l’exterior de la capella mesura 105 × 61 cm; la porta i el marc mesuren 9,5 cm.

Fotos: V. Martí.