C. dels Frares, 4

(carpinteria de s.n josé   Salus nostra in manu tua est)

Aquest carrer també va portar el nom de carrer del Primer Dolor, o Mare de Déu del Primer Dolor. L’estampa representa la glorificació de sant Josep, patró dels fusters, com queda recollit en el rètol de CARPINTERIA DE S.N JOSÉ, que va ser tapat amb pintura en maig de 2003 (perquè molta gent hi acudia en busca d’un fuster). El sant patriarca està en posició semiagenollada, agafant tendrament la mà de Jesús infant (que porta una creu anunciadora de la seua Passió); els núvols de glòria estan rematats per la presencia del colom de l’Esperit Sant, i no falta la vara florida com a atribut iconogràfic del sant. Tant el panell ceràmic de sant Josep com la divisa han estat conservats amorosament al llarg dels anys pels successius propietaris, l’últim dels quals és José Vicente Enrique Figueroa. L’antiguitat del panell és la mateixa que la data de construcció del magatzem (al voltant de 1913), el qual és representatiu dels més de seixanta que van funcionar a Borriana al llarg de decennis d’economia tarongera. El constructor i primer amo d’aquest magatzem de taronja (i de la casa contigua, catalogada actualment com a edifici protegit), el comerciant Bernabé Peris, tenia a aquesta banda la fusteria i la porta per on es carregaven les caixes de la fruita als carros. No és una casualitat que siga sant Josep qui presideix aquesta façana, ja que Bernabé Peris va ser un dels col•laboradors (l’any 1896) en la cessió de terrenys per a construir el convent i l’església dels frares carmelites, i aquest temple d’estil neogòtic està precisament sota l’advocació de sant Josep. El temple i convent dels frares carmelites està catalogat com a edifici protegit. L’any 1973, durant els treballs de restauració de l’interior de l’església, un dels pintors va descobrir en la part més alta de l’absis un exemplar de l’any 1921 del diari Heraldo de Aragón, en la seua edició de València; tot seguint la tradició, quan es torne a repintar el temple els operaris hi trobaran un exemplar del diari Mediterráneo de Castelló de l’any 1973.  

 

· Testimonis: José Vicente Enrique Figueroa, José Ramos Borillo, Manuel Cerezo Serra.

· Datació: 1913.

· Festivitat: 19 de març.

· Descripció: estampa de 35 peces: les 30 completes són de 19,5 × 19,5 cm i les 5 inferiors de 19,5 × 9,6 cm (l’orla pintada està inclosa i és de 2 cm). Catalogat i protegit (PGOU 1995).

Fotos: V. Martí.