C. de l’Escorredor, 11

L’escorredor va ser obert com a carrer l’any 1755, i ben prompte es va poblar amb 13 cases i 45 habitants. Aquesta representació de l’arcàngel sant Rafael, que va acompanyat de Tobies, va ser encomanada pel carrer l’any 1941, i es va instal•lar en la casa del sastre Usó. La urna original era de fusta tornejada i treballada, i la van fer els germans Vicente i Pepe Piqueres, que tenien la fusteria just enfront del sant, en la casa cantonera del carrer sant Marc. Mentre s’acabava la urna, Laura Branchadell va guardar les imatges durant un any a la seua habitació de casa. Aquella urna original va ser substituïda per l’actual de vidre quan es va construir La Subasta, l’any 1968. La propietària aleshores de les cases que ocupaven l’actual establiment de La Subasta era Dolores Almela (mare de “les blanques”, que eren perruqueres); aquesta dona va ser l’encarregada de comprar la imatge. De l’almoina que la gent deixava dins de la capelleta, ella comprava (afegint diners pel seu compte) per als pobres de solemnitat (que n’eren pocs en aquella època): una botella d’oli, una pastilla de xocolata i una viena de pa del forn d’Adelantado. Aquesta tradició va ser continuada per la seua filla, i també per la dona de Pío (dels mobles). Seguint la tradició, cada any se sortejava el nom del veí que s’havia d’encarregar del dosser; el sant era vetlat tota la nit, i se servien cacaus, tramussos i vi en barral. L’últim any en què es va seguir aquella tradició li va tocar el torn a Casa Valero, que va organitzar la processó (que anava pel Raval) i va encarregar la missa major a l’església d’El Salvador, oficiada pel capellà Almela. En el següent sorteig li va tocar el numeret a La Subasta, que no va voler fer-se càrrec de la festa. A partir d’aquell any, L’Escorredor no va fer porrat pròpiament, però sí processó i missa a l’església dels frares carmelites. Segons la tradició cristiana, sant Rafael va acompanyar el jove Tobíes en el seu viatge bíblic. A la vora del riu Tigris, un peix gegant es llança sobre Tobíes per devorar-lo, però sant Rafael indica a l’infant que l’agafe i que li arranque el cor i el fetge, que li serviran per espantar els dimonis i curar la ceguera de son pare. Sant Rafael arcàngel és el patró dels invidents i advocat contra les malalties de la vista, així com dels vianants i viatgers.  

 

· Testimonis: Dolores Domingo, Salvador Reula, Laura Branchadell Herrero, Rafael Valero Branchadell, Amparo Belenguer Palau, Dolores Capella Chordá.

· Datació del conjunt: 1941.

· Festivitat: 29 de setembre.

· Descripció: la imatge d’escaiola de l’arcàngel sant Rafael mesura 120 cm i la de Tobies 90 cm; el conjunt està muntat en una base de 8 cm de grossària.

Foto: V. Martí.