C. Marí, 29

Aquests dos sants són coneguts popularment com els dos marins; uns d’ells és sant Francesc de Paula, que donava nom al carrer (amb vestit de monjo i caputxa), i l’altre és sant Josep, que acompanya Jesús infant. Les imatges (que van ser retirades en 2006) són de després de la guerra del 1936-39, perquè les anteriors van ser destruïdes al mateix cantó de l’Escorredor. La festa del carrer era el primer diumenge de setembre. El dissabte per la nit es baixava la imatge i es vetlava en una casa, que estava oberta durant tota la nit; els propietaris preparaven una peanya, amb dosser, i pagaven les pastes (els “testets”), la mistela, etc. Hi havia processó, que es dirigia a la Plaça Major (per a la missa) i que tornava pel Raval i l’Escorredor. Tot el carrer contribuïa a pagar el sermó, la missa, les traques (a 50 pessetes el metre per aquells anys) i l’orquestra. El taulat estava al mig del carrer, i s’instal•laven altaveus als dos costats. El ball es feia dins de les cases. El bou d’aquest carrer era molt particular: l’amo de la casa de la capelleta (de cognom Palomar) treia un borrego amb banyes que espantava tot el veïnat, especialment els xiquets. L’últim porrat es va celebrar l’any 1960, però després encara van continuar uns anys encomanant una missa i sermó. L’endemà de la festa hi havia també una missa per als difunts. Però el porrat més memorable del carrer Marí (recollit per F. Roca y Alcalde en la seua Historia de Burriana, pàg. 498) va ser el que va acabar (de broma i al mig del Pla) amb la proclamació de la república i el final de la guerra de Cuba, anunciats per un grup de joves dirigits per “Batiste el bessó” (Juan Bautista Tejedo Beltrán), cosa que va estar a punt de costar-li una denúncia per part de l’alcalde. El carrer existeix com el coneixem ara des de l’any 1755 aproximadament; per aquella època tenia 28 cases i 70 habitants. En el mateix Pla, just davant del final del carrer, en l’edifici cantoner entre la Carrera i el carrer la Tanda, hi havia l’any 1840 un escorxador municipal. Aquest escorxador quasi tancava l’eixida del carrer Marí al Pla, per la qual cosa (el 17 de juliol del 1887) el borrianenc Vicente Tarancón va posar a disposició de l’Ajuntament un magatzem de la seua propietat (al carrer Colón, 11) on poder traslladar l’escorxador, amb la condició d’enderrocar el vell. El nom popular de carrer Marí s’explica perquè ací estava la casa de Sebastián Marí, un borrianenc ric que va construir les primeres cases cap a finals del segle XVI. Sant Francesc de Paula (1416-1507; canonitzat l’any 1519) va recuperar per a l’orde franciscà la seua antiga tradició eremítica i ascètica. Va adquirir tanta fama en el seu temps que el rei Lluís XI de França el va cridar amb l’esperança que li allargara la vida. És advocat contra l’esterilitat i patró dels pobres.  

 

· Testimonis: Fina Verdegal Ribes, Rosa Membrado, Hilario Membrado, Teresa Dosdá.

· Datació: 1940.

· Festivitat: 2 d’abril.

· Descripció: el conjunt representat té 87,5 cm (inclosa la base de fusta de 1,5 cm); l’interior de la capelleta mesura 124 × 76 × 38 cm; el marc i la porta de fusta tenen 10 cm, la llum del vidre és de 106 × 57,5 cm, i els marcs exteriors (de 13 cm) descansen en una lleixa de 15 cm (10 cm de fonda).

Fotos: V. Martí.