C. Sant Teodor, 7

(s. teodoro monje.)

Aquesta imatge de ceràmica va ser encomanada per Teodoro Monfort, que va voler transmetre el seu nom al carrer on ell havia tingut una propietat. Aproximadament l’any 1850, aquest home va ser el promotor de la construcció de les cases que van del carreró cap a la mar (la resta ja estava construït). El testimoni d’Antonia Torres ens ajuda a afinar la datació de la imatge, perquè recorda que tant son pare (nascut l’any 1890) com el seu avi (nascut cap a l’any 1850) li havien comentat que la imatge havia estat allí tota la vida. De fet, l’estampa de sant Teodor està precisament en la façana de la casa cantonera amb el carreró, la primera que es va construir. El panell, com tants altres del poble, va ser emblanquinat en la guerra civil del 1936-39. En acabar el conflicte, una veïna de nom Lola va dir: «Anem a llavar-li la cara a Sant Teodor», expressió que indicava que calia netejar la calç de l’estampa. En el porrat, que es va celebrar amb continuïtat fins a l’any 1978, s’organitzaven jocs per als xiquets i s’adornava el carrer amb gallardets i banderoles; fins i tot algun testimoni recorda haver vist fugir els xiquets davant d’un xot. De ben segur que el carreró adjunt a la casa del sant (la Travessia de sant Teodor), on encara es conserva el piló, els servia de refugi en les seues corregudes i jocs. No resulta gens difícil saber quin dels 28 “teodors” del santoral és el que ací es representa, perquè només dos porten l’apel•latiu de “monjo”, el que significa que la festivitat pot ser el dia 27 de desembre o el 7 de gener. Però la festa solia celebrar-se en juliol, potser perquè s’aprofitava el bon temps o potser a causa d’una confusió amb dos altres Teodors, un bisbe (4 de juliol) i un màrtir (29 de juliol). Darrerament, no obstant, la festa (taules al carrer i conversa animada) es trasllada habitualment al setembre, aprofitant un dia de les festes de la Misericòrdia en què no hi ha bou per la vila, com ara el dia de les paelles. Sempre hi ha una veïna del carrer que prepara un senzill dosser amb el mateix santet itinerant de capelleta que corre per les cases tot l’any. El dia 9 de maig de 2002, amb el propòsit de millorar la fotografia del panell, va ser rascada part de la pintura del triangle superior, tot deixant al descobert una placa metàl•lica amb la inscripció EL PROGRESO NACIONAL, que no era recordada per cap persona del veïnat. Aquesta placa va ser instal•lada segurament cap a l’any 1850, data de construcció d’aquest pany de cases. Els darrers propietaris van pintar la casa en octubre de 2002, i van tornar a repintar la placa. Darrere del carrer Sant Teodor hi havia, fins a l’any 1977 aproximadament, un hort (actualment les finques del carrer Víctor Martín Puig) que el separava del carrer dels Arbrets, on encara es conserva en la façana de la casa número 12 una inscripció de SITIO DE BANDO.  

 

· Testimonis: Pedro Verdegal Ribes, Vicenta Peirats Bernat, Antonia Torres Rico, Rosa Safont Archelós, Vicenta Archelós Peris, Vicenta Mainer Ferrer “la mainera”.

· Datació aproximada: 1850.

· Festivitat: 27 de desembre o 7 de gener.

· Descripció: l’estampa és de manufactura valenciana y està formada per sis taulells de 19,5 cm × 17,5 cm; les dimensions interiors de la capelleta són de 80 × 45 cm, i les exteriors de 110 × 77,5 cm; el vèrtex superior està a 52,5 cm de l’horizontal. Catalogat i protegit (PGOU 1995).

Fotos: J. Verdegal.