C. Santa Bàrbara, 17

Com ha passat en altres carrers del poble, ací han coexistit dues imatges dedicades a santa Bàrbara. La més moderna, la d’estàtua, ha tingut com a finalitat permetre que la santa fóra portada en processó i fóra venerada en un dosser preparat pel veïnat. Fins a l’any 1962, el carrer celebrava un porrat senzill que no podia competir amb els que organitzaven els carrers de santa Anna i de sant Bru: era típic amanir taules amb tramussos, xufes, cacaus, faves bollides i algun barral de mistela. Només hi ha constància d’haver celebrat un any (o potser dos) processó pels carrers del voltant i missa solemne a l’església dels frares carmelites. El carrer de santa Bàrbara va ser obert cap a l’any 1755 i sempre ha conservat el seu nom. Per aquell temps tenia 28 cases i 93 habitants, un dels quals era el mestre teixidor Joseph Martí (fill), que tenia el teler i la botiga en aquest mateix pany, molt probablement en la mateixa casa on ara podem contemplar les imatges de santa Bàrbara. La devoció a aquesta santa també s’extén a les alqueries del mateix nom; segurament aquest carrer seria habitat en un principi per antics pobladors de les alqueries. En la casa que porta el número 25, propietat de Manuel Saura Sebastià, va ser descoberta en la pallissa, durant una reforma de l’habitatge, una llosa de marbre blanc que commemora la pavimentació d’un dels carrers de Borriana; diu així: A DON FRANCISCO VICEN REAL / POR SU EFICAZ COOPERACION EN LA MEJORA / DEL PAVIMENTO DE ESTA CALLE REALIZADA / POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO. / SIENDO SU ALCALDE. / DON JUAN PERIS BLASCO. / AÑO. 1914. Santa Bàrbara màrtir (segle III) és venerada com a advocada contra les tempestats.  

 

· Testimonis: Manuel Saura Sebastià.

· Datació mínima de la imatge: 1930.

· Festivitat: 4 de desembre.

· Descripció: dins d’una capella senzilla de marc i porta de fusta (de 127 × 75 cm), la imatge d’escaiola mesura 85 cm d’alçada, a més d’un peu de 15 cm.

Fotos: J. Verdegal, V. Martí.

Novetats

En novembre de 2004, abans de l’enderrocament de la casa, l’Ajuntament i el veïnat del carrer van intervindre per tal de conservar la imatge. No obstant això, i malgrat l’oferiment per part de l’Ajuntament de sufragar la nova capelleta, el propietari només es va comprometre a recol•locar la imatge de santa Bàrbara de ceràmica. En conseqüència, els veïns del número 27 (antics 27, 29 i 31) van oferir la seua façana, on es va habilitar novament la imatge en febrer de 2006, dins d’una capelleta externa.

Fotos noves: J. Verdegal (Barbara6’gen06). ?