C. Sant Germà, 14

(sn german obispo y confesor.)

Aquest panell ceràmic (substitució d’un altre més antic i molt deteriorat) va ser collocat quan els germans Urios van comprar i van lluir el mur del magatzem (l’any 1940 aproximadament). El magatzem va ser enderrocat en abril de 2001 (moment en què es va fer la fotografia de lluny). La fotografia de prop s’ha prés en el terra del claustre del convent del pares carmelites (juny de 2004). El constructor (Vicente Aguilar), per iniciativa pròpia (i a instàncies de l’Agrupació Borrianenca de Cultura i de l’Ajuntament de Borriana), va retirar la imatge amb el compromís de tornar-la a posar en el seu lloc després d’acabada l’obra del nou edifici d’apartaments. Les peces ceràmiques (com pot observar-se en la fotografia) han patit desperfectes importants, degut a la dificultat en el procés de retirar-les. Actualment, els dipositaris de l’estampa de sant Germà (que estava envoltada per una capella d’obra) són els frares Carmelites Descalços, als quals se’ls ha regalat la imatge. Confiem que, en un futur pròxim, la imatge de sant Germà serà recol•locada en el seu lloc original i definitiu, com a testimoni d’una persistent devoció popular per part dels veïns del carrer, que va ser obert a mitjan segle XIX. D’entre els 13 “germans” del santoral, aquest sant Germà és un dels quatre bisbes que no van ser màrtirs, amb festivitats tan variades com: el 12 de maig, el 28 de maig, el 31 de juliol o el 30 d’octubre.  

 

· Testimonis: Vicente Aguilar Marco, José Ramos Borillo, David Ramos Doménech, Dolores Font i Tejedo (†2004), Matilde Domingo Vidal, P. Alfredo Sáiz Sáiz, Hermann Abaso Gómez.

· Datació aproximada: 1940.

· Descripció: estampa de 12 peces (4 × 3) de 20 × 20 cm, amb orla inclosa (marró i groga) d’amplària irregular (2,5 cm en les parts superior i 3,5 cm en les inferiors); els taulells tenen 1,5 cm de gruix. Les mides totals de l’estampa són 80 × 60 cm.

Fotos: V. Martí, J. Verdegal.